wz

Původ názvu města Chodov u Karlových Varů

Území Chodova leželo při vstupu do pohraničního hvozdu, který pokrýval Krušnohoří, chránící tu západní hranici českého státu. Od nepaměti tu procházela zemská stezka, později nazývaná "královská cesta", která spojovala Čechy údolím Ohře a přes Kraslický průsmyk s oblastí Erfurtu. Na jih odtud probíhala také důležitá spojnice českého vnitrozemí s Chebem a dalšími německými zeměmi v západním směru.
Převážně jazykovědná literatura spojuje nejstarší období vývoje Chodova s jistými strážními a celními funkcemi, jež byly obdobné i jiným lokalitám v příhraničních oblastech a jimž jsou někdy společná i místní jména, odvozená od staročeské mutace slov "choditi", případně "chod", která v tomto významu hovoří o strážní službě při hranici.
Novější historické bádání však u našeho Chodova, který získal i německou podobu svého jména Chodau, vyloučilo strážní úlohu jeho původních obyvatel a přiklonilo se k odlišné interpretaci vzniku a významu jeho názvu. Spojuje jej s podobnými místními názvy skupiny lokalit roztroušených po českém vnitrozemí, jimž je rovněž společný slovní základ "Chod". Jejich názvy jsou odozeny od staročeského osobního jména Chod a v původním významu znamenaly vlastně místo osídlené Chodovými lidmi nebo Chodovu ves. Rozdílné interpretace názvu Chodova mají nicméně jedno společné, a sice, že dokládá slovanský nebo staročeský původ jeho zakladatelů a nejstarších obyvatel.
(Pramen: Chodov, město Chodov 2004. 171 s. ISBN 80-239-3318-3
autoři textu - Vladimír Vlasák, Jaroslav Michálek, Jaroslav Jiskra, Václav Sazama, Václav Bernard)

Město Chodov se nachází 7 km západně od světoznámého lázeňského letoviska Karlovy Vary. Leží v rovinaté lokalitě kterou ze severu a ze západu ohraničují Krušné hory a z jihu a východu CHKO Slavkovský les. Poloha města napovídá o výborných možnostech turistiky a rekreace.
 

Chodov (německy Chodau) je druhé největší město v okrese Sokolov, především průmyslového charakteru, se zachovalou tradicí výroby porcelánu. V chodovské manufaktuře Thun (původně H a C) se vyrábí světoznámý růžový porcelán.

Z dějin Chodova

První zmínka o Chodovu je z roku 1195 (Zedliz Codou). Původně šlo o slovanské sídliště, jehož jméno bylo odvozeno od obchodní stezky (chody), procházející tímto územím. Během středověku bylo slovanské obyvatelstvo postupně nahrazeno Němci. Ve 12. - 13. století byl Chodov v držení kláštera ve Waldsassenu a od 14. do 17. století patřil k panství loketskému. Roku 1894 se Chodov stal městem a císař František Josef I. mu udělil městský znak a právo užívat jej. Až do konce 2. světové války bylo město osídleno z drtivé většiny Němci, kteří byli v letech 1945-1946 z valné většiny vysídleni. V 60. letech 20. století byla vystavěna nedaleko od města mohutná plynárna, chemička s teplárnou ve Vřesové (Sokolovská uhelná). a bylo přistoupeno k výstavbě panelových sídlišť v Chodově. Začala také podpora migrace nové pracovní síly. Dalším významným podnikem v těsné blízkosti města je továrna Chodos produkující především lisy na výrobu pneumatik.

Památky

Nejvýznamnější památkou je jednoznačně barokní kostel zasvěcený svatému Vavřinci. Ten byl vystavěn v 1. polovině 18. století stavitelem Brauenbockem podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Hlavní oltář je ozdoben obrazem od Petra Brandla.

Zvony snesené z věže kostela byly v roce 2003 prohlášeny kulturní památkou.
Nedaleko katolického kostela najdeme sochu svatého Sebastiána a boží muka ze 17. století.
Na náměstí tzv. Starého města byl znovuvztyčen Mariánský sloup z roku 1675.
Krom kostela katolického si můžeme v centru prohlédnout i kostel českobratrský.
Roku 1998 byl znovuodhalen pomník obětem válek, který byl vztyčen přesně o 100 let dříve, ale nedochoval se.

Březen 2013

 

Odkazy

Město Chodov Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chodov_(okres_Sokolov)
Webkamera Chodov: http://www.mestochodov.cz/webcam.php3
Město Chodov: http://www.mestochodov.cz/text/index.php
Knihovna města Chodov: http://www.knihovnachodov.cz
Diskuse Chodov: http://www.mestochodov.cz/phpBB3
http://diskuse.mestochodov.cz/cti.php?id=36
Pošta:  PSČ 35735
http://www.webcams.cz/webkamera/286-chodov.htm
http://www.posty-psc.cz/35735/posta-chodov-u-karlovych-var-1
http://www.knihovnachodov.cz/index.php?akce=detail&fl=120917.xml
http://www.turistik.cz/cz/kraje/karlovarsky-kraj/okres-sokolov/chodov-okres-sokolov/galerie
Kempy v okolí města Chodov: http://www.dokempu.cz/kempy/cr/karlovarsky-kraj/chodov-u-karlovych-var
Sbor Českobratrské Církve Evangelické CHODOV u K.V.: http://www.evangnet.cz/cce/sbor/66-chodov_u_karlovych_varu

 
Design by Cezmín Slovakia 23.12.2012 http://cezmin.wz.cz ;

Počítadlo.cz
Počítadlo.cz - statistiky návštěvnosti stránek