wz

HOVORANY

Hovorany (německy Howoran) jsou obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 11 km jihozápadně od Kyjova. Je domovem mého tatínka a proto i má záležitost srdce. V roce 2014 zde žilo kolem 2150 obyvatel. Od roku 2002 je členem mikroregionu Hovoransko. Východním okrajem obce protéká Hovoranský potok, který napájí zdejší rybník.
Na místě dnešních Hovoran bývala ves, o které nejsou písemné zmínky a koncem 16. století byla už zcela pustá. Patřila k hodonínskému panství. V roce 1593 přišli za majitelem panství Janem IV. z Lipé Chorvaté, se kterými se dohodl na znovuosídlení vesnice, zvané také Hovorov. Jan IV. byl protestant a Hovorany byly jedinou katolickou obcí na celém panství. Roku 1594 panství koupil hrabě Julius ze Salm-Neuburgu, v roce 1762 pak František Lotrinský a v císařském majetku Hovorany zůstaly až do roku 1919. Na pomezí Hovoran a Čejče byl v roce 1805 napoleonskými vojáky uskutečněn první nález hnědého uhlí na jižní Moravě. V 19. a 20. století zde byly hnědouhelné doly. Při osvobozování obce 16. dubna 1945 padlo 102 vojáků Rudé armády. Byli pohřbeni ve dvou společných hrobech, později byly pozůstatky přemístěny do Hodonína.

V roce 2013 našli archeologové ve východní části katastru pozůstatky zaniklé vsi Mokroňovice. Dle sčítání lidu v roce 2011 žilo v obci 2137 obyvatel, z nichž se 808 (25,8 %) přihlásilo k české národnosti, 726 (23,1 %) k moravské, 3 ke slovenské, 1 k německé a 1 k ukrajinské. 476 (15,2 %) obyvatel svou národnost neuvedlo. V roce 2011 se 1 077 (34,3 %) obyvatel označilo za věřící, 752 (24 %) se jich přihlásilo k Římskokatolické církvi, 148 (4,7 %) k Církvi československé husitské, 6 k Českobratrské církvi evangelické. 351 (11,2 %) obyvatel se označilo jako bez náboženské víry a 709 (22,6 %) na otázku víry neodpovědělo. Místní římskokatolická farnost s kostelem sv. Jana Křtitele je součástí hodonínského děkanátu. Do farnosti patří i obce Čejč a Terezín. Sbor Československé církve husitské patří do brněnské diecéze. V obci bylo 677 domů, z toho 671 rodinných.

S okolím má obec autobusové spojení linkami Kyjov–Čejč a Brno–Hodonín. V obci je pět autobusových zastávek (důl, kostel, škola, zdravotní středisko a rozcestí). Ze sousední Čejče je železniční spojení do Hodonína po trati č. 255. Obcí prochází silnice II/422 a v jižní části katastru vede silnice II/380. Podle celostátního sčítání dopravy projelo v roce 2010 po silnici II/422 v průměru 2822 vozidel denně (z toho 2275 osobních, 492 těžkých nákladních a 55 jednostopých motorových vozidel). Po silnici II/380 mezi Hovoranami a Čejčí projelo za 24 hodin úhrnem 5342 vozidel (z toho 4133 osobních, 1153 těžkých nákladních a 56 jednostopých motorových vozidel). Silnicí II/380 mezi Hovoranami a Mutěnicemi denně projelo 3619 vozidel.
V roce 2014 byla vybudována cyklostezka z Hovoran do sousedních Šardic v délce necelých 2 km. Ve východní části katastru vede žlutě značená turistická trasa od pomníku Moravské Rovnosti k Jarohněvickému rybníku a Dubňanským búdám, kde se napojuje na zelenou turistickou trasu.

Pamětihodnosti: Kostel sv. Jana Křtitele z let 1721–1725 vznikl údajně rozšířením kaple z roku 1670. Zvon na věži s reliéfy sv. Františka z Assisi, Jana Nepomuckého a Šebastiána ulil Jan Zikmund Krecker v Brně roku 1735. Kaple sv. Rocha z roku 1834. Dřevěný vyřezávaný kříž z roku 1896. Chrám Spasitele (kostel Československé církve husitské) z roku 1957. Pomník odbojové skupiny Moravská Rovnost v lesíku východně od obce. Přírodní rezervace Hovoranské louky.

Osobnosti: Tomáš Kopeček (1916–2000), malíř, magnetobiolog, místní rodák. Václav Adolf Kovanič (1911–1999), akademický sochař a medailér, od roku 1954 žil v Hovoranech, kde měl ateliér. Oldřich Skopal (1922–2008), pedagog a matematik. Miroslav Ševela (1921–1965), lékař, vědecký pracovník Biochemického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, místní rodák.

Napsali o Hovoranech: NOVOSAD, Alexej. Paměti Hovoran. Hovorany : Místní národní výbor, 1968. 146 s. (česky). Okolo Hovoran. Hovorany : Obecní úřad v Hovoranech, 1993. 379 s. (česky). IVIČIČOVÁ, Irena. Vzpomínání na Hovorany. Hovorany : Obec Hovorany, 2012. 209 s. ISBN 978-80-260-3679-1. (česky).


VIDEO: Vonička - Ej Hovorany + Hovoranský stárku (CD Vonička - Hovoranské pole)
https://www.youtube.com/watch?v=UkZ7BmivoLM
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/UkZ7BmivoLM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Odkazy
http://obec-hovorany.cz
http://www.hovorane.cz/start.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hovorany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hovorany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ottův_slovník_naučný
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hovorany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Římskokatolická_farnost_Hovorany
http://www.ekorosnicka.cz/fotogalerie/detail/2011-09-29-zs-t-g-m-hovorany
http://www.rosa.estranky.cz/clanky/lidove-kroje-slovacka/lidove-kroje.2.html
http://www.booking.com/hotel/cz/penzion-orion-hovorany.sk.html
http://obec-hovorany.cz/clanek/novorocni-ohnostroj-2015/1467
http://obec-hovorany.cz/clanek/zivy-betlem-2014/1466
https://cs-cz.facebook.com/Hovorany
http://www.ubytovani-hovorany.cz
http://www.penzionhovorany.cz
http://hovorany.knihovna.cz
http://www.vinozhovoran.cz
http://www.zshovorany.cz
http://www.usklepu.cz
http://www.grmolec.cz
http://www.hovorane.cz
http://www.machalinek.com
http://www.ccsh.cz/no.php?obec=67
http://www.hasicihovorany.estranky.cz
https://www.ceskyflorbal.cz/druzstvo/12852
http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/14173
http://www.wineofczechrepublic.cz/akce-a-novinky/kalendar-akci
http://www.cyklo-jizni-morava.cz/vinarska-stezka-mutenicka---trasa-hovorany---mutenice
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/otevrene-sklepy-Hovorany.aspx
http://ubytovani.pampeliska.cz/cesko/hovorany/chalupa-vinny-sklep-CZ7429
http://jiho.moravskereality.cz/kyjovsko/voda/?txt_obec=Hovorany
http://www.sklepni-ulicky.cz/sklepni-ulicky/slovacko/hovorany
VIDEO: Hovorany - vinný sklípek, užijte si pohodový pobyt na Jižní Moravě https://www.youtube.com/watch?v=Us02Tgciuk8
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Us02Tgciuk8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Design by Cezmín Slovakia 25.2.2015 http://cezmin.wz.cz ;

 

Počítadlo.cz
Počítadlo.cz - statistiky návštěvnosti stránek