wz

 

 ZO ČSCH Chodov 1

Tato chovatelská organizace byla založena v roce 1947, letos (2012) slaví 65 let své nepřetržité existence. IČO : 182 48 985 bylo přiděleno v roce 1990. Výstavy jsou pořádány ve vlastním areálu, který je naproti vlakovému nádraží ČD v Chodově u Karlových Varů (Nádražní 881).

GPS areálu je = 50°13'55.247"N, 12°45'16.599"E

Některé výstavy jsou společné s partnerskou organizací z Oelsnitz im Vogtland, která pořádá své výstavy ve Vogtlandsporthalle (Adolf Damaschke Str. 55a). Obvyklé termíny výstav bývají - poslední sobota v lednu a v říjnu. Pokud to je společná výstava, s účastí partnerské organizace z Oelsnitz im Vogtland, pak je výstava prodloužena i na neděli. Vystavují se králíci, holuby, drůbež, exoti, někdy i jiná zvířata (např. bažanti).

Zakladatelé organizace byli: František Petržílka a Jaroslav Hála. Členy této organizace byli i takové osobnosti, jako ing.Jaroslav Fingerland.
Současný předseda organizace : František Plemeník.
Současný jednatel : Zdeněk Brož.
Zpracování katalogu na PC a vytvoření/aktualizace web.stránek vede: ing. Frnka Richard.

WEBOVA STRÁNKA: http://zochodov.csch.sweb.cz/index.html

Jubilejní výstava

Akce: Jubilejní výstava holubů, králíků, drůbeže a exotů v Chodově u Karlových Varů (27. 10. 2012)
Místo konání: Nádražní 881, Chodov
Datum konání: Sobota, 27. 10. 2012 08:00 — 17:00
Kontakt: Zdeněk Brož, 352 676 325, zochodov.csch@seznam.cz  http://zochodov.csch.sweb.cz/index.html

ZO ČSCH CHODOV 1 u Karl.Varů, pořádá výstavu 27.10.2012 08:00-17:00 (65 let existence). Vystavují se: Drůbež, Holubi, Králíci, Exoti, je to okresní výstava samců. Přihlášky do 15.10.2012 na adresu Brož Zdeněk, Karlovarská 412, 357 35 CHODOV, tel. 352 676 325, nebo na e-mail: zochodov.csch@seznam.cz
Příjem zvířat 25.10.2012 14:00-20:00. Veterinární kontrola zajištěna. Zdroj: TU!

Putovní poháry
Věnované starostou Chodova

Králíci:
28.1.2012 Kohoutek kol. 55-58 Novozélandský bílý
2011 = Nožičková 2010 = Hrabovský 2009 = Haláček David
Drůbež:
28.1.2012 Brož Z. kl.č. 41 Bílefeldská rod.
2011 = Schuh Helmut 2010 = Kleider SRN 2009 = Schuh Helmut
Holubi:
28.1.2012 Jandík V. kl.č. 47 Český voláč sedl.r.m.
2011 = Hájek 2010 = Verner 2009 = Jandík

Vítězové výstavy
27.10.2012-okresní soutěž samců králíků
I.místo: Čechák A. kl.č. 129 FBdiv
II.místo: Zens Herbert kl.č. 167 Pe
III.místo: Raus K. kl.č. 168 Al

28.1.2012
Králíci: Kohoutek kol. 55-58 Novozélandský bílý
Drůbež: Brož Z. kl.č. 41 Bílefeldská rod.
Holubi: Jandík V. kl.č. 47 Český voláč sedl.r.m.
http://zochodov.csch.sweb.cz/vit-zove-vystavy.html

TV studio Chodov zařadilo na konec list.Magazínu i reportáž z výstavy a je zde taky odkaz na reportáž: http://www.youtube.com/watch?v=UtCSgrsrJR8&feature=youtu.be ; http://youtu.be/xu7z-jCGLJM

Za věci do tomboly děkují sponzorům:
Rinská Anna Hory, Pekárna Pekosa Chodov, Liapor Lias Vintířov, Dudek s.r.o. Loket, Pasteláková - Výroba knedlíků Hory, Lincoln skf Chodov, Vaňouskovi Hory, Manufaktura Chodov´.

 Vyjádření KPEP k navrhované směrnici EU o invazních druzích

Vážení chovatelé,
nově navrhovaná směrnice EU by mohla velmi zkomplikovat, ne-li zcela zastavit, provozování našeho společného koníčku, kterým je chov exotického ptactva. Právě k této směrnici vydal své stanovisko Klub přátel exotického ptactva. S laskavým svolením pana Ladislava Žohy publikujeme toto stanovisko na našich stránkách. Věříme, že stanovisko KPEP podpoří široká chovatelská veřejnost bez ohledu na to, zda jsme či nejsme někde organizováni. Tak závažná problematika se dotýká každého spolku, klubu, ZO ČSCH, v neposlední řadě také každého jednotlivého chovatele. Podpořme tedy všichni, podle svých momentálních možností, slušnou a legální cestou úsilí KPEP v tomto boji. Za pracovní tým www.amadina-gouldove.com , Miroslav Lifart

Vyjádření KPEP k navrhované směrnici EU o invazních druzích

Jako statutární zástupci Klubu přátel exotického ptactva cítíme potřebu vyjádřit oficiální stanovisko naší organizace k navrhované směrnici EU týkající se problematiky invazních druhů.

Úvodem bychom rádi zdůraznili, že problém invazních druhů tady je a rozhodně nechceme tvrdit opak. Určitě může nastat situace, kdy druh uniklý z evropských chovů může způsobit škody na populaci druhu evropského. Nicméně tím naše souhlasné stanovisko končí. Rozhodně jsme proti způsobu, jakým EU navrhuje daný problém řešit.
Zcela zásadní je fakt, že EU přistupuje k řešení problému jednotně pro celou Evropu. To je absolutní nesmysl, nelze klimaticky srovnávat jižní státy s těmi severními stejně jako přímořské s těmi vnitrozemskými. Už na základě tohoto faktu je jasné, že i případné druhy, které by mohly ohrozit populace původních druhů zvířat, jsou diametrálně rozdílné. Tento problém by si měly řešit státy EU samostatně, jakékoliv centrální nařízení z Bruselu bude jen směska polopravd či lží, které ve svém důsledku odnesou zcela nevinní chovatelé a jejich exotičtí chovanci. Navíc celou problematiku částečně řeší už současná platná legislativa CITES, takže tento návrh EU chápeme jako touhu po dalších byrokratických opatřeních, díky kterým se zase o kousek více znepříjemní život běžných obyvatel Evropy.
Druhým zásadním faktem se jeví skutečnost, která vychází postupně na povrch a která je mnohem hrozivější. Za tímto a dalšími návrhy, které jistě ještě přijdou, stojí v podobě lobbistů malé skupiny militantních rádoby ochranářů, jejichž jediným cílem je docílit úplný zákaz chovů exotických zvířat včetně zrušení zoologických zahrad a podobných institucí. Tyto nátlakové organizace, které mnohdy zastupují i jen pár desítek členů, se snaží všemi prostředky docílit své utkvělé vize, že jediná správná ochrana přírody je ta, která zamezuje jakémukoliv držení exotických zvířat a rostlin v lidské péči. Významné úspěchy zoo zahrad a chovatelů na záchraně kriticky ohrožených druhů je nechávají zcela chladnými a jsou často bagatelizovány. Už jen skutečnost, že připomínkový formulář k návrhu směrnice o invazních druzích byl uveřejněn tak nějak potají, jen aby se nezvedla včas velká vlna opozice, hovoří jasně o praktikách, jaké panují prostřednictvím lobbistů v sídle EU.
Rádi bychom, aby široká chovatelská veřejnost měla povědomí o tom, že KPEP jako jediná samostatná chovatelská organizace chovatelů exotických ptáků nestojí stranou této problematiky, ale aktivně se snaží a i nadále bude snažit hájit zájmy několika set svých členů. Pokud zde bude poptávka i z řad neorganizovaných chovatelů či členů jiných organizací, jsme připraveni převzít iniciativu i tímto směrem a nedovolit několika fanatikům zlikvidovat chovatelství exotických zvířat prostřednictvím bruselských byrokratů. Říkáme jasné NE této i podobně laděným směrnicím, apelujeme na představitele naší vlády a parlamentu i na české europoslance, aby vyslyšeli argumenty i chovatelské veřejnosti a zabránili tak postupné likvidaci jednoho krásného oboru lidského umění. Tím bezesporu chovatelství exotických zvířat je.

Ladislav Žoha, předseda KPEP
Zdeněk Vandělík, jednatel KPEP
článek byl převzat z http://www.kpep.cz
10. 05. 2012

Odkazy na stránky svazů chovatelů
Český svaz chovatelů – www.cschdz.eu
Slovenský svaz chovatelů – www.szch.sk
Evropský svaz chovatelů – www.entente-ee.com
Rakouský svaz chovatelů – www.kleintierzucht-roek.at
Chorvatský svaz chovatelů – www.cro-golub.com
Chov papoušků - www.chov-papousku.com
Německý svaz chovatelů – www.bdrg.de
Portál o chovu králíků – www.kralikar.cz
Belgický svaz chovatelů – www.neerhofdieren.be
Německý svaz chovatelů králíků – www.deutsche-rassekaninchenzuechter.de


Design by Cezmín Slovakia 23.12.2012 http://cezmin.wz.cz ;

 

Počítadlo.cz
Počítadlo.cz - statistiky návštěvnosti stránek