wz
 
 
 
 Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
[Späť |Dopredu]

 Strážnice
(okres Hodonín)

Město leží mezi Přírodním parkem Strážnické Pomoraví (na Z od města) a CHKO Bílé Karpaty (V). Obě chráněná území sahají až k městské zástavbě.
Strážnice (německy Strassnitz) je město v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 15 km severovýchodně od Hodonína, na levém břehu říčky Veličky. Žije zde přibližně 5 700 obyvatel. Jeho historické jádro je městskou památkovou zónou.
Přestože první doložená písemná zmínka o Strážnici pochází až z počátku 14. století, množství archeologického materiálu vypovídá o daleko dřívějším osídlení tohoto území. Počátky samotného města jsou spojovány s upevňováním hranic českého království v době vlády Přemysla Otakara II. v 2. polovině 13. století, kdy došlo k trvalému připojení Strážnicka k Moravě. Na ochranu zemských hranic bylo zbudováno několik hradů, mezi nimiž se nacházel i hrad ve Strážnici, vystavěný po roce 1260. Samotné jméno města je odvozováno od strážní funkce, kterou měl hrad položený v těsné blízkosti moravské hranice vykonávat.

Město a panství zakoupil v roce 1628 jeden z vítězných velitelů bitvy na Bílé hoře, císařský plukovník František z Magni, jehož rod pocházel z Itálie. S příchodem Františka z Magni začala plánovaná rekatolizace města. V roce 1633 povolal do Strážnice italské piaristy, kteří zde zahájili vyučování a postupně získávali pro svou víru strážnické obyvatelstvo. Strážničtí piaristé vybudovali okolo poloviny 18. století barokní chrám P. Marie s klášterní kolejí, později také gymnázium. V této době došlo k obnově radnice, panského dvora i mnoha měšťanských domů. V první polovině 19. století byl upraven zámecký park se zahradou, došlo rovněž k založení skleníků pro pěstování jižních rostlin, v roce 1824 byl před zámkem postaven přes Moravu řetězový most.
Oživení národního hnutí ve 2. polovině 19. století znamenalo postupnou přeměnu německy orientovaného města na kulturní centrum strážnického regionu. Vznikaly české spolky, došlo k otevření české měšťanské školy a v roce 1897 ke zřízené českého gymnázia. Původně zemědělské město se na počátku 20. století dočkalo i postupné industrializace. Do současnosti se z tradičních oborů řemesel udržela výroba modrotisku.

Pamětihodnosti
Strážnický skanzen
Zámek Strážnice

Muzeum vesnice Jihovýchodní Moravy (skanzen)
Baťův kanál
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Strážnice)

Strážnické brány (Skalická a Veselská). Jsou zbytkem protitureckého opevnění ze druhé poloviny 16. století, za své doby nejmohutnější brány na Moravě, do dnešní doby se dochovali pouze boční bašty bez krovů.
Synagoga a židovský hřbitov. Jsou pozůstatkem strážnického židovského města, které mělo vlastní špitál a dvě školy. Nejstarší náhrobek, přenesený z původního hřbitova, pochází z roku 1448.
Památník bratrského školství (J. A. Komenského). Nachází se za kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kde bývala škola, kterou navštěvoval Jan Amos Komenský v letech 1604–1605, když žil ve Strážnici u své tety.

Osobnosti
Mikuláš Drabík (1588–1671), bratrský kazatel a vizionář
Bernard Bartlicius (1646-1716), piaristický historik a provinciál
František Dvorský (1846–1917), pedagog a vlastivědný pracovník, hlavní redaktor Vlastivědy moravské
Antonín Horný (1824–1908), církevní hodnostář, univerzitní profesor a rektor univerzity v Olomouci
Joseph Tomanek (1889-1974), americký malíř narozený v Strážnici
Jan Graubner (1948), olomoucký arcibiskup a metropolita moravský.

Festival

Festival, který pořádá Národní ústav lidové kultury se sídlem na zámku, se koná každý poslední víkend v červnu, a to v amfiteátrech v zámeckém parku, ale také ve vinohradnickém areálu a před usedlostmi v nedalekém strážnickém skanzenu. Programy komornějšího charakteru se prezentují i ve vlastní budově zámku – již tradicí se staly hudební pořady v zámecké expozici lidových nástrojů. Festival se poprvé uskutečnil v roce 1946 a od svého počátku měl charakter celostátních slavností. Od roku 1957 vystupují na festivalu zahraniční soubory z blízkých i vzdálených zemí. Během svého vývoje začal postupně představovat folklor nejen v jeho přirozené podobě, ale také v různých úpravách a stylizacích. Součástí festivalu je slavnostní krojovaný průvod a řada různých pořadů, v rámci festivalu se např. každoročně koná Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.
Odborná porota na festivalu uděluje od roku 1983 čestný titul Laureát MFF Strážnice a Cenu MFF Strážnice za nejvýraznější autorský přínos při přípravě a realizaci pořadů.
Strážnický Mezinárodní folklorní festival získal statut festivalu CIOFF (Mezinárodní rady organizátorů festivalů folkloru a lidového umění), čímž se zařadil mezi vybrané celosvětové folklorní festivaly a již dvakrát se stal festivalem Středoevropského sektoru CIOFF.

70. ročník
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice
a 33. ročník dětského folklorního festivalu Dětská Strážnice
se konaly ve dnech 25. - 28. 6. 2015.

Zahraniční soubory z blízkých i vzdálených zemí vystupují na festivalu už od roku 1957 a každoročně přinášejí divákům nové zážitky svými exotickými kroji, tanci a písněmi. Mnoho diváků se už po léta účastní hodnocení v populární Soutěži o "Nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku" a někteří z nich si v ní přímo i zatančí. Miluji nejenom tenhle kraj, ale taky lidové písně a lidovou muziku a Strážnice je studnice lidové kultury ČR - Moravy.

Strážnice 2015 - průvod městem

https://www.youtube.com/watch?v=D6WYuCGWY94

MFF Strážnice 2015 - Otvírajte sa, strážnické brány

https://www.youtube.com/watch?v=Ha5uLsCms9k


STRÁŽNICE-Nakuknutí pred a za oponu Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

https://www.youtube.com/watch?v=ML1MQMQZzIQ

Odkazy
Strážnické služby
http://www.straznice-mesto.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Graubner
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Horný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikuláš_Drabík
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bartlicius
https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Dvorský
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strážnice_(okres_Hodonín)
https://americangallery.wordpress.com/2009/11/11/joseph-tomanek-1889-1974  
 

[ Späť | Dopredu ]

Design by Cezmín Slovakia august 2015